Om Stiftelsen

 Mary von Sydows, född Wijk, donationsfond

Stiftelsen grundades av Mary von Sydow den 30 juni 1944. Mary von Sydow var född Wijk och härstammade således från en släkt, som i Göteborg bedrev handel och annan företagsverksamhet. Hon var gift med Oscar von Sydow, landshövding i Göteborgs och Bohus län och sedermera riksmarskalk.

Stiftelsen skall företrädesvis tillgodose ändamål i Göteborg.

 

Ändamål

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är:

  • Främja barns och ungdoms vård och fostran eller utbildning
  • Främja vetenskaplig undervisning eller forskning
  • Utöva hjälpverksamhet bland behövande och främja vård av behövande ålderstigna sjuka eller handikappade
  • Främja rikets försvar

Endast avkastningen av stiftelsens kapital används för utdelning. Stiftelsens styrelse äger att prioritera mellan de ändamål, som kan komma ifråga.