Ansökningshandlingar vetenskaplig forskning och utbildning

Ansökningstider och beslut

Styrelsen sammanträder vanligen i april/maj och november.
Generella ansökningstider är 1 februari – 31 mars
samt 1 augusti – 30 september.
Vid beredning av ansökningar anlitar stiftelsen vid behov sakkunniga personer.

Ansökan sker via stiftelsens digitala ansökningssystem.
Klicka på nedanstående länk.

Vissa stipendier, t ex sommarforskning vid Sahlgrenska akademin och musikstipendierna vid Göteborgsoperan och Göteborgs Konserthus, utannonseras särskilt med angivande av gällande ansökningstider.
Styrelsens arbetsutskott fattar mellan styrelsesammanträdena beslut i vissa frågor.
Beslut meddelas endast avseende ansökningar som har beviljats.
Normalt gäller att om besked inte erhållits senast 31 maj resp. 15 december har ansökan inte beviljats.

Redogörelse

För beviljade anslag och stipendier skall alltid en kortfattad skriftlig redogörelse insändas senast ett år efter utbetalning erhållits.

Har du lämnat in din ansökan via stiftelsens digitala ansöknings–system skall redogörelsen också ske via ansökningsportalen under fliken ”Rapporter”, senast ett år efter utbetalning erhållits.

stone_2014-09-12-17.17

Mer information

Frågor kan sändas per mail till styrelsen.

Använd gärna vårt kontaktformulär.