Ansökningsblanketter forskning och utbildning

Beträffande bidragspolicy och behandling av personuppgifter – se dessa rubriker.

Ansökningsblanketter i PDF-format finns tillgängliga här under ansökningsperioderna:

Generella ansökningstider är 1 februari – 31 mars samt 1 augusti – 30 september.

Vänligen återkom.