Ansökningsblanketter forskning och utbildning

Beträffande bidragspolicy och behandling av personuppgifter – se dessa rubriker.

Ladda ner din ansökningsblankett här.

Generella ansökningstider är 1 februari – 31 mars samt 1 augusti – 30 september.


Ansökningsblankett för vetenskaplig forskning och utbildning.

pdficon MvS_Blankettforskn.pdf   (40 kb)
PDF-formuläret är interaktivt och kan fyllas i direkt i Acrobat Reader 5.0+ på Din dator.

Om du inte har Adobe Reader kan du hämta den här:   Get Acrobat Reader web logo

 

Sänd ifylld blankett tillsammans med eventuella bilagor till:

Stiftelsen Mary von Sydows, född Wijk, donationsfond
c/o SEB Institutioner & Stiftelser
405 04 Göteborg