Om Stiftelsen

 Fru Mary von Sydows, född Wijk, donationsfond

Stiftelsen grundades av fru Mary von Sydow den 30 juni 1944. Mary von Sydow var född Wijk och härstammade således från en släkt, som i Göteborg bedrev handel och annan företagsverksamhet. Hon var gift med Oscar von Sydow, landshövding i Göteborgs och Bohus län och sedermera riksmarskalk.

Stiftelsen skall företrädesvis tillgodose ändamål i Göteborg.

Ändamål

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är:

  • Främja barns och ungdoms vård och fostran eller utbildning
  • Främja vetenskaplig undervisning eller forskning
  • Utöva hjälpverksamhet bland behövande och främja vård av behövande ålderstigna sjuka eller handikappade
  • Främja rikets försvar

Endast avkastningen av stiftelsens kapital används för utdelning. Stiftelsens styrelse äger att prioritera mellan de ändamål, som kan komma ifråga.

sumak